Inzaai klaver en rietwenk, deadline 15 september!

Inzaaien van klaver of rietzwenk kan tot 15 september. Bij later inzaaien hangt de kans van slagen sterk af van de weersomstandigheden omdat jonge klaver- en rietzwenkplantjes gevoelig zijn voor nachtvorst. Neem dus geen risico en zaai vóór 15 september.

 

Klaver; eiwitrijk ruwvoer zonder extra stikstofbemesting
Klaver biedt de mogelijkheid om gedurende het hele seizoen een eiwitrijk gewas te oogsten. Klaverplanten binden stikstof uit de lucht en leggen dit vast in de bodem. Het gras profiteert van de extra (gratis) stikstof en zet dit om in eiwit.

Bestaand grasland kunt u nú eenvoudig verrijken met klaver; verwijder onkruiden en zaai door met 5 kg klaverzaad en 10 kg graszaad. Chemische onkruidbestrijding is nú zeer effectief. Ridderzuring en paardenbloem hebben in de nazomer een neerwaartse sapstroom, waarmee het bestrijdingsmiddel goed naar de wortel gaat. De werking is daardoor beter dan in het voorjaar.

 

Zachtbladig rietzwenk; 30% meer massa van uitstekende kwaliteit
Zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) heeft de beste benutting van fosfaat, stikstof en andere mineralen in de bodem. Dit resulteert in 30% meer massa en een hoger eiwitgehalte in vergelijking met Engels raaigras. Bovendien levert zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) structuurrijk ruwvoer waarop koeien meer en langer kauwen wat pensverzuring voorkomt.

Gebruik daarom zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) voor vernieuwing van bestaand grasland of voor inzaai van grasland ná de oogst van aardappelen of granen. Zachtbladig rietzwenk is verkrijgbaar in het graszaadmengsel Structuur met NutriFibre.

 

 

Structuur
Structuur is verkrijgbaar bij Barenbrug dealers. Voor al uw vragen over de teelt van ruwvoer kunt u terecht bij de Barenbrug dealers of stuur een mail naar info@barenbrug.nl.

 

Klik op de button voor een dealer bij u in de buurt.

 

 

terug